e-Majalah

e-Majalah Fajar Pendidikan terbit dua kali dalam sebulan dan fokus pada isu pendidikan.

Edisi 377

Terbit 16-31 Januari 2022

Edisi 377

Terbit 16-31 Januari 2022

Edisi 376

Terbit 1-15 Januari 2022

Edisi 375

Terbit 16-31 Desember 2022