PUISI: Paddoanganna I KACA KAMUMMU Passala Garring Puayya Attaung Taung Laloa (1)

Puisi Munasiah Dg Jinne dalam dua bahasa, Makassar dan Indonesia.

Kamma jappana I Kaca Kamummu
Nalaloang Benteng Ujungpandang, nikana tonja Partroterdam, na Sosita de Harmoni
Iyya mintu gaddong sapana
Paddansana Balandaya, ma,’reja reja.

Nata’rapimo I Kaca Kamummu ri Karebosi
Ammempomi ri biringna Karebosi
Ri balla’ pattuyuanna Tau Tallua si Saribattang
Iyya ammallaki patturioloang
Jala Rambanna Bantaeng, Jarang Barumbunna Jeneponto, Rappo Didia ri Bulukumba.

Nakana pa’maina I Kaca Kamummu
Pabattuangngi ri anja, sumanga Tau Tallua si Saribattang
Ka iyya riolo tumakbuttayya
Nakellai aklamung ase ri Karebosi
Lebbakinjo, ammacai paddoangang I Kaca Kamummu
Nakana Oh Karaengku Malompoa, ALLAH TAALA,
Paliliangi sikontu anaraka ronrongna lino, garring puayya
Ri tumakbuttayya, tumaklinoa, tumalompona pa’rasanganga.

- Advertisement -

Nateaki napara ikatte sigenra genra
Buagang palili, rempasa loe
Oh Karaengku Malompoa ALLAH TAALA
Kipammopporangi tau maklinoa, siamparu tallasanna, sannang salewangang.

- Advertisement -

Iyya ri kamma kammaya
Appulo abbilangngang, assabbau pattauangang
Sallang la battui siamparu lino
Dasi – dasi.

Nia pappaseng tumariolona I Kaca Kamummu
Nakana, niamo antu sallang
Ammalisiki tallasana tau makllinoa.

Iyya ikatte rupa tauwwa
Pakajarreki agamata, imanta, sitinjatta
Tappaki ri passarena Karaengta Malompoa ALLAH TAALA
Kapunna tena ki tappa
Niamo sallang ammumba PAPPASANG BOSITIMURUNG.

Nania tommo pappasang tuBugisika
Nakana, Tellu Sompurenna Lino, iyyanatu
Lempu, Getteng, Ada Tongeng.

Nakana pappasangna Mandaraka, papasang Tomakaka
Tarare di allo, Tamatinro di bongi, Mappkkirri atuoanna pa’banua.

Nakana pappasangna Torajayya
Bua’ rika dipatumba
Inna kale diapa
Iyyamo dalle
Iyyamo dipassokkorang.


~Bahasa Indonesia~

Doa I KACA KAMUMMU Tentang Wabah Mematikan Jauh Sebelumnya

Dg Jinne, Maestro Tari dan Budayawan Asal Sulsel.

Begitu berjalan I Kaca Kamummu
Tak terasa, sampailah dia di Karebosi
Dia berjalan melewati Benteng Ujungpandang, begitu juga Fort Rotterdam
Dilalui pula Sosiate de Harmonis, gedung dimana keluarga Belanda bersenang-senang, bersenda gurau.

Duduklah I Kaca Kamummu
Di pinggir Karebosi, di depan makam, tempat bersemayamnya tiga orang bersaudara
Mereka ibarat pemilik mantera
Jala Rambanna Bantaeng, Jarang Barumbunna Jeneponto, Rappo Didia ri Bulukumba.

Dalam hati I Kaca Kamummu berkata
Sampaikan ke alam baka
Semoga arwah Tiga Bersaudara
Karena dahulu penduduk negeri
Dibolehkan bercocok tanam
Menanam padi di Karebosi.

Berdoalah I Kaca Kamummu
Yaa ALLAH Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Jauhkan, hindarkan segala kesusahan di negeri ini
Baik kepada penduduk negeri, para pemimpin
Se umur umur dunia
Agar damai sejahtera anak negeri, sekarang dan sampai kapanpun
Semoga.

Yaa ALLAH Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Jauhkanlah, hindarkanlah segala kekacauan
Gempa bumi, banjir, longsor, tsunami
Begitupun wabah penyakit berbahaya, mematikan
Janganlah kami saling berseteru
Semoga tak terjadi.

Yaa ALLAH
Ampunilah seluruh isi negeri
Selama hidupnya, tenang sejahtera dan saat ini
Selama hidupnya, berpuluh, beratus, beribu tahun yang akan datang
Selama kehidupan dunia
Semoga.

Ada pesan moyang I Kaca Kamummu
Ada suatu saat nanti
Kehidupan manusia di dunia
Mengalami perubahan.

Karenanya, agar penduduk dunia
Menguatkan agamanya, Imannya, Taqwanya kepada ALLAH TAALA Yang Maha Kuasa
Percaya kepada taqdir ALLAH.

Jika tidak percaya, tidak yakin
Akan timbul peringatan
Seperti isyarat BOSITIMURUNG.

Begitu pula ada pesan leluhur orang Bugis
Ada tiga pesannya, yakni
Kejujuran, keteguhan hati
Tutur kata berlandaskan kebiasaan
Keichlasan menerima apa adanya.

Ada pula pesan leluhur orang Mandar
Doa para pemimpin
Siang malam, tidur tak nyenyak
Karena memikirkan
Kemaslahatan, kesejahteraan masyarakat.

Berkata pesan leluhur orang Toraja
Rahmat, rezeki
Bila belum kesampaian
Itu kehendak ALLAH
Apa yang diberikan
Itulah yang disyukuri.

Penjelasan
Puisi yang ditampilkan ini, bagian episode I KACA KAMUMMU. Seorang perempuan yang tengah berjuang. Dia seorang pendekar, berkelana di kota Makassar.

Bagikan

REKOMENDASI UNTUK ANDA
- Advertisment -

POPULER: