Apa Bedanya Zakat Mal dan Zakat Fitrah?

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan seorang muslim setelah memasuki bulan Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Umumnya diberikan dalam bentuk beras atau makanan pokok.

Sedangkan zakat mal, merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim dari harta yang diperolehnya dari usaha atau kerja dengan besaran atau waktu yang telah ditentukan.

Siapa yang Wajib Berzakat

- Iklan -

Orang yang wajib zakat mal adalah mereka yang merdeka atau memiliki harta yang telah sempurna mencapai nisab dan haulnya.

Baca Juga:  Bolehkah Berkurban dengan Cara Bergilir untuk Anggota Keluarga

Sedangkan zakat fitrah bagi semua umat muslim yang lahir sebelum terbanam matahari pada bulan Ramadan dan mempunyai kelebihan harta walaupun hanya sedikit.

Apa tujuannya?

- Iklan -

Zakat mal ditunaikan untuk membersihkan harta dan hak-hak yang dimiliki oleh para fakir dan miskin. Sementara zakat fitrah dimaksudkan untuk diri si pembayar zakat. Yaitu sebagai pembersih diri dari berbagai perbuatan kotor dan perbiatan sis-sia.

Baca Juga:  Berhaji Tanpa ke Tanah Suci, Bisakah?

Berapa jumlah yang harus ditunaikan ?

Untuk zakat fitrah setiap kepala wajib memberikan 3,5 liter atau 2,5 kg beras. Jika ingin diuangkan, maka harus memberikan sesuai harga dari 2,5 kg.

- Iklan -

Sedangkan zakat mal dihitung 2,5 % x jumlah yang dimiliki. Menghitung nizab zakat maal = 85 × harga emas pasaran pergram.

Nisab adalah batas terendah jumlah harta yang dimiliki. Dan haul adalah waktu yang dipenuhi dari kepemilikan sebuah harta. (Yayasan Rumah Quran/ana)

- Iklan -

Bagikan:

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

BERITA TERBARU