ADV A1

Bacaan Doa Orang Sakit dalam Islam yang Wajib Dihafal

FAJAR Pendidikan

Berdoalah kepada-Ku, Aku akan mengabulkannya. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina” Surah Al-Mu’min ayat 60, Allah SWT.

Rasulullah SAW sendiri telah mengamalkan hal ini, di mana Imam An-Nawawi dalam Kitab Al-Adzkar mengutip sejumlah riwayat yang menceritakan Rasulullah SAW mendoakan kesembuhan sahabatnya dengan berbagai bacaan doa orang sakit, melansir dari islam.nu.or.id.

Berikut ini adalah beberapa bacaan doa orang sakit yang telah merdeka.com himpun dari beberapa sumber.

Bacaan Doa Orang Sakit Agar Cepat Sembuh

Melansir dari NU Online, berikut ini adalah bacaan doa o rang sakit yang dilafalkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA:

Allahumma rabban nasi, adzhibil ba’sa. Isyfi. Antas syafi. La syafiya illa anta syifa’an la yughadiru saqaman.

Artinya,” “Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit. Berikanlah kesembuhan karena Kau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Kau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri.”

Selain itu, terdapat doa lain yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sedang meruqyah salah seorang sahabat. Ruqyah adalah sebuah proses penyembuhan melalui ayat-ayat Alquran. Doa orang sakit yang dibaca adalah sebagai berikut:

BACA JUGA :   Renungan Harian Katolik, Jumat 13 Mei 2022: Tuhan Sebagai Jalan, Kebenaran dan Hidup

Imsahil ba’sa rabban nasi. Bi yadikas syifa’u. La kasyifa lahu illa anta.

Artinya, “Tuhan manusia, sapulah penyakit ini. Di tangan-Mu lah kesembuhan itu. Tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali Kau.”

Bacaan Doa Orang Sakit untuk Diri Sendiri

Berikut ini adalah doa orang sakit yang ditujukan kepada diri sendiri, yang bisa Anda lafalkan. Doa ini berkaitan dengan kisah Nabi Ayyub AS yang mendapat ujian berupa penyakit yang tak kunjung sembuh dari Allah SWT.

Namun, Nabi Ayyub AS tetap berdoa memohon kepada Allah SWT dan tidak pernah menyerah pada penyakitnya. Doa nabi Ayyub tersebut ada di dalam Alquran Surat Al Anbiyaa ayat 83, yang berbunyi:

Robbi annii massaniyadh dhurru wa anta arhamar roohimiin.

Artinya: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang,”.

Tak hanya itu, Anda juga bisa membaca doa yang satu ini untuk memohon kesembuhan penyakit oleh Allah SWT:

Bismillah, bismillah, bismillah. U’idzuka bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. As’alullahal ‘adhima rabbal ‘arsyil ‘adhim an yasyfiyaka.

BACA JUGA :   Niat Puasa Syawal dan Keutamaannya, Jangan Terlewatkan

Artinya: “Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah, aku lindungi kamu berkat kemuliaan Allah dan qudrah-Nya dari kejahatan barang yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Aku memohon kepada Allah Yang Maha Besar, Tuhan Arasy yang maha besar agar Dia menyembuhkanmu.”

Bacaan Doa Orang Sakit Kepada Orang Lain

Bacaan doa orang sakit untuk ditujukan kepada orang lain yang paling utama adalah surah Al-Fatihah, yang berbunyi:

Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Ar rahmanir rahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an’amta ‘alaihim ghairil maghdubi ‘alihim wa lad dallin.

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai Hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang kamu sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta perolongan. Tunjukilah jalan yang lurus. (yaitu) Jalan orang-orang yang Engkai beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.”

Bagikan:

Maaf komentar belum bisa digunakan

BERITA DAERAH

BACA JUGA

- ADV D1 -
- ADV D2 -

TERKINI