Doa untuk Keselamatan dari Bencana, Dunia Akhirat dan Doa Keselamatan dan Perlindungan dari Harta Haram

FAJAR Pendidikan

Doa untuk Keselamatan dari Bencana, Dunia Akhirat dan Doa Keselamatan dan Perlindungan dari Harta Haram, Doa ini bisa dibaca dan diamalkan setelah salat fardhu. Sebab, membaca doa-doa setelah sholat fardhu memiliki banyak sekali keutamaan serta dapat menyempurnakan amalan pahala yang telah ditunaikan oleh seorang Muslim.

Setiap umat Muslim dianjurkan untuk berdoa kepada Allah SWT. Bacaan doa untuk keselamatan dan perlindungan menjadi salah satu bagian dari ikhtiar yang wajib dilakukan manusia. Selain itu, berdoa juga merupakan momen ketika seorang hamba benar-benar mampu berkomunikasi langsung dengan penciptanya.

Doa untuk keselamatan ini meliputi dunia dan akhirat. Ada sejumlah doa untuk keselamatan yang bisa dibaca dan diamalkan oleh umat Muslim. Berikut doa untuk keselamatan yang dilansir dari NU Online dan sumber lainnya:

Doa untuk Keselamatan dari Bencana

Allahummaftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwaban ni’mah, wa abwabar rizqi, wa abwabal quwwah, wa abwabas shihhah, wa abwabas salamah, wa wa abwabal afiyah, wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala id duniya wa adzabil akhirah, washrif anna bi haqqil Quranil azhim wa nabiiyikal karim syarrad duniya wa adzabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati an ma yashifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.

Artinya:

Ya Allah, bukalah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pint afiyah, dan pintu surga. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat dengan hak Alquran yang agung dan derajat nabi-Mu yang pemurah. Semoga Allah mengampuni kami dan mereka. Wahai, Dzat Yang Maha Pengsih. Maha Suci Tuhanmu, Tuhan keagungan, dari segala yang mereka sifatkan. Semoga salam tercurah kepada para rasul. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.

BACA JUGA :   Renungan Harian Katolik, Sabtu 6 Agustus 2022: “Dialah Putera-Ku! Dengarkanlah Dia!”

Doa Keselamatan Dunia dan Akhirat

Allahumma innaa nas-aluka salaamatan fid dinni wa’afiyatan fil jasadi wa ziyaadatan fil ‘ilmi wa barokatan fir rizqi wa taubatan qablal mauti wa rohmatan indal mauti wa maghfirotan ba’dal mauti, allahummaa hawwin’ alainaa fil sakaaratil mauti wannajaata minan naari wal ‘afwa indal hisaabi, rabbana laa taizigh quluubana ba’da idz hadaitanaa wahab lanaa mil ladunka rahma, innaka antal wahhaab, rabanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, wa fil akhirati hasanah waqinaa adzaa ban naar.

Ya allah kami memohon kepadaMu keselamatan dalam agama dan kesejahteraan/kesegaran pada tubuh dan penambahan ilmu, dan keberkahan rezeki, serta taubat sebelum mati dan rahman di waktu mati, dan keampunan sebelum mati. Ya Allah, mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa selamat dari api neraka dan mendapat kemaafan ketika amal diperhitungkan. Ya Allah, janganlah Engaku goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka.

BACA JUGA :   Tahun Baru Islam, Hijrah dan Kebangkitan Komunal Umat

Doa untuk Keselamatan dan Perlindungan dari Harta Haram

Allahummakfini bikhalalika ‘an kharamika wa aghnini bifadhlika ‘amman siwaka

Artinya; “Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki halal-Mu agar terhindar terhindar dari yang Kau haramkan. Jadikanlah aku kaya karena karunia-Mu, bukan karena karunia selain-Mu.

Doa untuk Keselamatan dan Keteguhan Iman

Rabbana la tuzigh qulubana ba’da idz hadaitana wa hablana mil ladunka rahmah innaka antal wahhab.

Artinya; “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kalbu kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulan Maha Pemberi.”

Doa untuk Keselamatan dan Perlindungan dari Tipu Muslihat

La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyii wa yumiitu, biyadihil khoir, wa huwa ‘ala kulli syai’in qodir

Artinya: “Tidak ada Tuhan selain Allah. Tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah kekuasaan dan milik-Nya lah segala pujian. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Atasnya kebaikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Doa untuk Keselamatan dari Kezaliman

Rabbi najjinii minal qoumidh dholimiin

Artinya:

Ya Allah, selamatkanlah dan lindungilah aku dari orang-orang zalim itu.

Bagikan:

Maaf komentar belum bisa digunakan

BERITA DAERAH

BACA JUGA

- ADV D1 -
- ADV D2 -

TERKINI