Niat Zakat Mal, Lengkap Arab Latin dan Artinya

Zakat mal adalah zakat yang wajib diberikan karna menyimpan (memiliki) harta (uang, emas, dsb) yang cukup syarat-syaratnya. Masing-masing golongan harta kekayaannya ini berbeda nisab yakni jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, haul yaitu jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat hartanya, dan qadar zakatnya yakni ukuran besarnya zakat harta yang harus dikeluarkan.

1. Syarat Zakat Mal

Bagi umat muslim kewajiban melaksanakan zakat mal perlu dilakukan terlebih termasuk mampu menunaikannya berdasarkan nishab tertentu. Dalam hal ini ada beberapa syarat zakat mal yang perlu diketahui umat muslim. Adapun syarat zakat mal sebagai berikut:

 • Harta dapat bertambah dan berkembang.-
 • Cukup nisab.
 • Harta milik penuh atau miliki sendiri yang diperoleh melalui usaha, warisan, dan cara yang sah.
 • Bebas dari hutang.
 • Memiliki kebutuhan pokok yang lebih atau tidak kurang.
 • Berlaku satu tahun (dalam hal ini berlaku untuk ternak, harta simpanan, dan perniagaan).

2. Waktu Pelaksanaan Zakat Mal

Berbeda dari zakat fitrah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, zakat mal dapat dilaksanakan apabila harta kekayaan sudah mencapai nishab dan haulnya. Artinya zakat mal telah mencapai jumlah atau batas terendah dari harta yang dimiliki dan mencapai haul atau satu tahun waktu yang telah dipenuhi dari kepemilikan harta tersebut.

- Iklan -

Sehingga ketika syarat sudah terpenuhi maka memiliki kewajiban untuk melaksanakan zakat mal sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditetapkan.

Baca Juga:  Ahmad Ghazali: Hati Bersih Hudup Bahagia

3. Jenis Harta yang Dikeluarkan untuk Zakat Mal

Setidaknya ada sejumlah harta yang telah disepakati untuk zakat mal. Adapun beberapa jenis harta dari zakat mal tersebut di antaranya dapat kalian simak melalui ulasan di bawah ini dilansir dari liputan6.com berdasarkan jenis harta zakat menurut BAZNAS.

 • Zakat mal dari emas dan perak, logam mulia.
 • Zakat mal dari binatang ternak.
 • Zakat mal dari hasil pertanian.
 • Zakat mal harta perniagaan.
 • Zakat mal dari rikaz atau harta temuan (harta karun).
 • Zakat mal dari pertambangan.- Zakat mal dari pendapatan atau profesi.
 • Zakat mal dari perindustrian.

4. Takaran dan Nishab Zakat Mal

Seperti ulasan sebelumnya zakat mal dapat dilaksanakan apabila telah mencapai batas nishab dan haul yang ditetapkan. Dalam hal ini jenis nishab harta zakat mal yang dikeluarkan memiliki takaran tertentu yang perlu diketahui. Adapun nishab dan takaran zakat mal tersebut dapat kalian simak melalui ulasan di bawah ini.

- Iklan -
 • Nishab dari zakat mal diketahui senilai dengan 85 gram emas dengan besaran kadar zakatnya yakni senilai 2,5 persen yang telah mencapai haul (satu tahun).
 • Cara menghitung zakat tersebut adalah dengan cara mengkalikan kepemilikan harta selama satu tahun dengan nishab atau besaran kadar yang ditentukan. Untuk lebih singkatnya berikut ini cara menghitung zakat mal:2,5 persen x jumlah kepemilikan harta selama satu tahun (haul).

5. Niat Zakat Mal

Setelah memahami syarat, waktu, takaran zakat mal dan memenuhi berbagai hal yang disyaratkan maka dapat segera melaksanakan zakat mal sesuai dengan ketentuannya. Dalam hal ini langkah menunaikan zakat mal yang pertama adalah membaca niat zakat mal. Adapun bacaan niat zakat mal sebagai berikut:

Baca Juga:  Jangan Lewatkan Waktu untuk Tidak Berbuat Kebaikan

Nawaitu an ukhrija zakatadz maali fardhan lillahi ta’ala.

Artinya: “Saya berniat mengeluarkan zakat hartaku karena Allah Ta’ala.”

- Iklan -

6. Doa Menerima dan Mengeluarkan Zakat Mal

Doa menerima dan memberi zakat mal seperti ulasan di bawah ini penting diketahui sebelum melaksanakan atau menerima zakat. Adapun doa menerima zakat yakni sebagai berikut:

“Aajarokallaahu fiimaa a’thoita wabaaroka fiimaa abqoita waja’alahu laka thohuuron.”

Artinya: “Semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada barang yang engkau berikan (zakatkan) dan semoga Allah memberkahimu dalam harta-harta yang masih engkau sisakan dan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih (dosa) bagimu.”

Sedangkan doa saat mengerluarkan zakat sebagai berikut:”Allahuma Aj’alha maghnaman wa la taj’alha maghramann.”

Artinya: “Ya Allah Jadikanlah Ia Sebagai Simpanan Yang Menguntungkan dan Jangan Engkau Jadikan Ia Pemberian Yang Merugikan.”

Nah itulah niat zakat mal lengkap beserta doanya dan persyaratannya. Sehingga dengan mengetahui bacaan syarat zakat mal, jenis zakat mal, waktu pelaksanaan zakat mal, niat zakat mal, dan doa zakat mal dapat memudahkan kalian dalam melaksanakan zakat mal.

Sumber

- Iklan -

Bagikan:

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

BERITA TERBARU