Tanishq Abraham, Remaja 16 Tahun yang Sudah Punya 3 Gelar Sarjana